Verhoog het rendement van het team en van de afdeling!

Het rendement van het team wordt bepaald door diverse factoren. Enkele factoren zijn goede samenwerking, benutten van de beschikbare tijd, communicatie en sfeer, verantwoordelijk voelen, werken aan de toekomst, effectieve werkwijzen en een duidelijke toegevoegde waarde leveren.

De stijl van leidinggeven is hierbij van belang. Kunt u het beste coachend te werk gaan of zijn duidelijke instructies juist gewenst of kan ik het team beter geheel zelfstandig laten werken?

Heeft u het gevoel dat nog niet alles uit het team gehaald wordt? Wilt u ze meer zelfstandig laten werken of wilt u het rendement en de samenwerking verhogen?

IN WELKE FASE ZIT UW TEAM?
IN WELKE FASE ZIT UW TEAM?

In deze teambijeenkomsten gaat het team en de leidinggevende concreet aan de slag om een actieplan om te stellen om samenwerking, doelgerichtheid, klantgerichtheid en efficiëntie van het team te verhogen. Waardoor het team naar een goed samenwerkend zelfstandig team kan doorgroeien.

Resultaat:

  1. * Krijgt het team inzicht in de factoren die van invloed zijn op het rendement
  2. * Weten zij verliezen op te sporen en te elimineren
  3. * Herkennen ze elkaars kwaliteiten
  4. * Nemen zij gezamenlijk besluiten
  5. * Weten zij wat effectiviteit is?
  6. * Begrijpen zij de teamontwikkeling, gekoppeld aan rendement en kunnen zij ernaar handelen
  7. * Wordt rendement koppelen aan bedrijfsdoelen
  8. * Wordt rendement gekoppeld aan het verhogen van de (interne) service en klanttevredenheid
  9. * Wordt er een concreet actieplan opgesteld met commitment
  10. * Krijgt men handvatten hoe men het concrete actieplan met het team vorm kan geven in de praktijk van alledag

Voor wie:
Voor een bestaand of nieuw team inclusief leidinggevende/coach waarbij een ontwikkeling naar een goed samenwerkend team wenselijk/noodzakelijk is. We streven ernaar het team door te laten groeien naar een zelfstandig werkend team

Duur/locatie:
2 tot 3 dagdeel van 3,5 uur met evaluatiebijeenkomst en tussentijdse coaching van de leidinggevende.

Neem contact op of vraag een gratis telefonisch advies gesprek.

 

GRATIS TELEFONISCH ADVIESGESPREK