Vergaderingen en werkoverleg

 
Doorslaggevend belang
Vergaderingen en overleggen zijn een terugkerend aspect van uw werk. Zit u wel eens in een vergadering waarbij u het gevoel krijgt dat u uw tijd nuttiger had kunnen besteden? Mensen die langs elkaar heen praten of zomaar wat roepen? Steeds dezelfde aan het woord zijn of dat er niet naar uw inbreng wordt geluisterd? De deelnemers op de werkvloer de afspraken niet nakomen?
 
Vergader- en overlegsituaties kunnen van doorslaggevend belang zijn als het gaat op besluitvorming of het creëren van draagvlak. Maar dan moet er wel goed vergaderd worden. Een succesvolle bijdrage en een positieve houding van alle deelnemers is hierbij zeker van belang. Een vergadering zorgt voor motivatie of juist demotivatie.
 
In deze training leert u hoe u als deelnemer het maximale uit een vergadering kunt halen. Uw mening kunt zeggen, effectief kunt maar ook ruimte geven voor andermans inbreng komen aanbod. Het stellen van vragen en constructieve afspraken maken is tevens een onderdeel van deze training.
 
Het is mogelijk de training om te zetten in een workshop van 1 dagdeel.
 
Programma
In de training ‘vergaderen’ wordt naast de theorie diverse delen van een vergadering nagebootst waarop direct wordt gereflecteerd. De kennis wordt op peil gebracht en vaardigheden worden verder ontwikkeld. Effectief vergaderen en vergaderdoelen worden besproken. Daarnaast vormt de houding en persoonlijk inbreng een belangrijk onderdeel.
 
Effectief vergaderen
– Kenmerken van een goede vergadering
– Voorbereiding
– Vergaderprocessen
– Verwachtingen van en naar de deelnemers
– Effectief discussiëren
– Lastige personen in een vergadering
– Trucs tijdens vergaderingen
– Communicatietechnieken waaronder overtuigen en beargumenteren
– Draagvlak creëren
– Besluitvorming
– Afronding en opvolging
 
Niveau
MBO tot HBO+

 
Ook voor kortdurend werkoverleg of overdracht zijn deze vergadertechnieken prima te gebruiken. De training wordt dan in overleg hierop aangepast.