Functioneringsgesprekken

 
Gesprekken omtrent het functioneren worden in bijna alle bedrijven en organisaties gehouden. Vaak is het een verplichting vanuit de CAO. Behalve deze verplichting hebben deze gesprekken, mits zij goed worden gehouden, een belangrijke waarde voor de ontwikkeling en motivatie van de medewerker.

De gesprekken kunnen onderverdeeld worden in planningsgesprek, functioneringsgesprek, ontwikkelgesprek en beoordelingsgesprek.

In deze training worden alle gesprekken behandeld en afhankelijk van de deelnemers wordt de focus op 1 of 2 type gesprekken gelegd.

Gesprekken omtrent functioneren
Gesprekken omtrent functioneren kunnen een belangrijk sturingsmechanisme zijn. In deze training leert u op een constructieve wijze deze gesprekken te voeren.

Inhoud
Tijdens de training komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
– Doel planningsgesprek, functioneringsgesprek, ontwikkelgesprek en beoordelingsgesprek
– Verschil tussen deze gesprekken
– Opbouw en structuur
– Wetgeving
– Voorbereiding
– Gesprekstechnieken en doelen bereiken in het gesprek
– Feedback geven en ontvangen, confrontaties
– Slechtnieuws
– Omgaan met emoties en weerstand
– Doelstellingen formuleren
– Afspraken maken
– Zorgvuldig omgaan met (ver)oordelen
– Motiverende factoren
– Praktijkcases
 
Niveau
Het niveau van deze training wordt in overleg bepaald (van MBO tot HBO+ niveau).
 
Deelnemers
Per training kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Deze training kan ook aan kleine groepen (2 tot 6 ) personen gegeven worden.
 
Duur
Twee dagdelen. De training kan naar wens worden uitgebreid indien leerdoelen worden toegevoegd of verdere verdieping wenselijk is.
 
———————————————————————————————————————
Op deze site is een korte omschrijving van de betreffende training weergeven. De totale inhoud stellen wij graag in overleg met de opdrachtgever samen. Ze sluit dan nog beter aan bij de leerdoelen van de deelnemers en de wensen van de opdrachtgever.

De inhoud wordt ook afgestemd op: organisatiedoel, kennis en ervaring, beschikbare tijd en budget.
———————————————————————————————————————