Top tien van redenen waarom teams niet slagen

Steeds meer bedrijven en organisatie werken met zelforganiserende teams. Belangrijke termen in een zelforganiserende teams zijn: samenwerken, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

effectieve teams Met elkaar stel je de doelstellingen en wijze waarop de resultaten bereikt worden vast. Als deze voor iedereen duidelijk zijn, kan je samen bouwen aan het team. Met elkaar creëer je een sfeer waarin je verantwoordelijk bent voor de ontwikkeling jezelf en je collega’s. Je vraagt zelf actief om ondersteuning en feedback. Je geeft feedback en begeleiding als een collega hier actief om vraagt. Kortom: Je coach elkaar!

Het leiderschap verandert. Van taakgericht wordt deze doelstellingengericht. Het is een coachende, participerende en faciliterende vorm van leiderschap waarin mensen niet ‘zwemmen’ maar echt worden ondersteund.

Zowel zelforganiserende teams als teams met een duidelijk hiërarchische leidinggevende hebben dezelfde redenen waarom het team niet goed functioneert. De top 10 staat hieronder weergegeven.

Top tien van redenen waarom teams niet slagen:

1. Er ontbreken duidelijk geformuleerde doelstellingen en afspraken, ook over de manier van samenwerken.
2. Men is niet in staat te beslissen over taken waarvoor men gezamenlijk verantwoordelijk is.
3. Er is een gebrek aan gezamenlijke verantwoordelijkheid en communicatie
4. De middelen ontbreken waaronder tijd en overlegstructuur
5. Er is gebrek aan effectief leiderschap en gedeeld leiderschap in de groep
6. Er zijn geen normen die creativiteit en uitblinken bevorderen
7. Er is geen goede planning / prioriteiten ontbreken
8. Er is onvoldoende ondersteuning vanuit het management
9. Men weet niet met conflicten en meningsverschillen om te gaan
10. Er is op alle niveaus een gebrek aan vaardigheden en kennis om het team optimaal te laten functioneren.

Wilt u een goed team opbouwen en het leiderschap hierop laten aansluiten? Neem dan contact met ons op! Wij onderzoeken graag met u de mogelijkheden, waarbij wij uiteraard uw wensen als vertrekpunt nemen.

 

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek