Ontwikkeling leidinggevenden (MD)

Ontwikkeling management en leidinggeven (MD-trajecten)

De ontwikkeling van teamleiders/leidinggevenden en management verzorgen wij al ruim 10 jaar voor een groot aantal bedrijven en organisaties. U kunt kiezen uit een breed scala van belangrijke thema’s die uitstekend aansluiten bij de huidige nieuwe tijden, gedachtegoed en werkwijzen. Deze thema’s kunnen vanuit uw wensen worden gespecificeerd en aangevuld waardoor er een zeer goed programma wordt neergezet.

Thema’s
Het leerzame traject kan bestaan uit de volgende belangrijke thema’s:

 1. – Leidinggeven in nieuwe tijden / inspirerend leidinggeven / durf en daadkracht, missie/ visie / strategie op afdelingsniveau
 2. – Situationeel leidinggeven /Feedback en delegeren
 3. – Efficiënt en effectief werken mede door middel van Lean
 4. – Vorm geven van veranderingen
 5. – Creëren en ontwikkelen van teams
 6. – 7 eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey
 7. – Managementrollen van Quinn
 8. – Motivatietechnieken / motivatieplan team en individuele medewerkers
 9. – Coachvaardigheden / de manager als coach /jobcoaching en trajectbegeleiding
 10. – Psychologie en filosofie bij leidinggeven (weerstand, verantwoordelijkheid , enz)
 11. – Verdieping gesprekstechnieken (verzuimgesprekken, klantgesprekken, conflicthantering)
 12. – Kernkwaliteiten en vermogen medewerkers optimaal benutten
 13. – Persoonlijke ontwikkeling
 14. – Invloed houding en stem op de communicatie en in de samenwerking
 15. – Zelfreflectie als leidinggevende / Persoonlijke invloed op team en organisatie
 16. – Verdieping communicatie
 17. – Timemanagement / Persoonlijke effectiviteit / afdelingsoptimalisatie
 18. – Vergadertechnieken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken
 19. – Presentatietechnieken
 20. – Ziekteverzuim en verzuimgesprekken
 21. – Klantgerichtheid, klanttevredenheid, omgaan met klachten
 22. – Klantgesprekken, advisering en verkoopgesprekken
 23. – Door opdrachtgever in te brengen onderwerpen

De theorie wordt direct aan de dagelijkse praktijk gekoppeld en aangevuld met oefeningen en opdrachten waardoor de lesstof direct in het dagelijks werk toegepast kan worden.

——————————————————————————————————————————————————————————
De exacte inhoud stellen wij graag in overleg met de opdrachtgever samen. Zij sluit dan nog beter aan bij de leerdoelen van de deelnemers en de wensen van de opdrachtgever. De inhoud wordt ook afgestemd op: organisatiedoelen, kennis en ervaring, beschikbare tijd en budget.
——————————————————————————————————————————————————————————
 

NEEM CONTACT OP VOOR EEN GRATIS ADVIESGESPREK