Counselling

 

Wat is Counselling

Counselling is een professionele, laagdrempelige manier van psycho-sociale hulpverlening en is uitermate geschikt om personen die (tijdelijk) problemen ervaren goed te ondersteunen. Deze begeleiding vindt plaats door middel van gesprekken, de counsellingstechnieken, oefeningen en opdrachten.
 
Het doel is deze mensen zodanig te begeleiden zodat zij weer zo snel mogelijk weer goed en zonder hulp kunnen functioneren. In Engeland is counselling een begrip en in Nederland is het sterk in opkomst, ook in het bedrijfsleven.
 
Tijdens de gesprekken worden de problemen inzichtelijk gemaakt en op een dieper persoonlijk vlak gewerkt. Daarnaast wordt gewerkt aan een actieve houding zodat de persoon zelf op een constructieve wijze de problemen aanpakt. Vaak wordt een stappenplan opgesteld.
 
Indien gewenst kan ook de leidinggevenden worden geadviseerd zodat ook hij/zij op een positieve, constructieve wijze de medewerker verder kan begeleiden naar terugkeer in werk en goed functioneren.
 
De begeleiding wordt uiteraard door een professionele en ervaren bedrijfscounsellor uitgevoerd.
 

Toepassingen Counselling

Counselling kan ingezet worden bij kleinere problemen maar ook in complexere situaties (zowel algemeen als bij problemen met een psychische oorzaak).
 
Enkele voorbeelden waarin counselling ingezet kan worden:

• Voorkomen van uitval medewerkers
• Terugkeer na verzuim
• Oorzaken herhaald verzuim verhelderen en oplossen
• Stress en burn-out
• Psychische problematiek
• Balans werk/privé
• Verzuim als gevolg van conflictsituaties
• Functioneringsproblematiek
• Veranderingen werk

 
Counsellings kan ook toegepast worden bij conflictsituaties en samenwerkingsproblemen.
 
Traject
De duur van het traject is afhankelijk van de situatie. Drie tot acht gesprekken geven al een goed resultaat. Soms zijn meerdere gesprekken nodig. Met de opdrachtgever kan een limiet worden vastgesteld. Een sessie duurt 1,5 uur (1 uur en 15 minuten gesprek en 15 minuten voor de verslaglegging)
 
Neem direct contact op of schrijf je in voor een gratis coachgesprek van 30 minuten

 

GRATIS COACHGESPREK